Op 21 november was heteindelijk zover, na een lange tijd van voorbereidingen was de grote dagaangebroken waarbij gestreden werd om de felbegeerde titel van Koning Bolo-Bolo. Het begonallemaal al een paar maanden geleden met het overleggen wat de datum zou wordenmet Eef Hoek en Eric Duyvestein, zodat we niet tegelijk met andere wedstrijdenzouden vissen. Toen de datum eenmaal bekend was kon het affiche ontworpen engedrukt worden. Met behulp van de hengelsportzaken, verenigingen, websites e.d.werd deze wedstrijd onder de aandacht gebracht, en al gauw kwamen de eersteaanmeldingen binnen. Vrijwel iedereen die deze wedstrijd eerder gevist heeftmeldde zich aan. Dit jaar waren er ook zeer veel sponsors die deze wedstrijdvoor het ziekenhuis in Kameroen steunden (financieel of met goederen). Doordeze sponsorskonden de prijzentafel en de loterij neergezet worden zodat de inschrijfgeldenen de verkoop van lootjes geheel ten goede kwamen aan het ziekenhuis. Vrijdagsvoor de wedstrijd zijn we vast begonnen met het opbouwen van de stellage metprijzen voor de loterij omdat we zaterdags nog een wedstrijd met de bootjeshadden. Vanuit de bootjes werden er bergen schar en wijting gevangen wat onsgoede hoop gaf op goede vangsten vanaf het strand. Zondagochtend waren dediverse vrijwilligers al vroeg aanwezig om er voor te zorgen dat de koffie alstond te dampen toen de eerste deelnemers arriveerden. De trekkers met deaanhangers werden klaargezet en een gedeelte van het parkeerterrein afgezetzodat we geen problemen zouden krijgen met het keren van deze combinaties. Tijdenshet inschrijven kwam het zonnetje erbij en er was een zacht briesje, kortom eenprachtige dag om te vissen. Om 8.30 uur werden de eerste deelnemers naar hetparcours gebracht door onze trouwe chauffeurs Henk en Rien. Toen iedereen op zijnplek stond kon om 10.00 uur de hengel uitgegooid worden. Al gauw kwamen deeerste vissen aan de kant, maar echt “wild”was het nog niet. Na een uurtje oftwee vissen ging de trekker met broodjes worst bij de deelnemers langs die dusals de spreekwoordelijke broodjes over de toonbank gingen. Helaas waren ervissers die toen nog geen vis hadden weten te vangen. Gelukkig had iedereen hetwel naar zijn zin. Om 14.00 was de wedstrijd afgelopen en werd iedereen zo snelmogelijk naar het clubhuis vervoerd. Eenmaal binnen werd iedereen vlot van zijnnatje en droogje voorzien, en begon Eef aan de verkoop van de lootjes voor detombola die deze keer nog meer prijzen had met een verrassing als hoofdprijs.Nadat Gerrit alle prijzen van een nieuwe eigenaar had voorzien kwam dehoofdprijs: een half varken. Dezewerd voor de winnaar door Eef na afloop vakkundig in panklare stukken verdeeld.Eindelijk was het tijd voor de prijsuitreiking, wie zou er Koning Bolo-Bolo worden? Voor diegene die geen vis hadden gevangenwaren er drie prijzen die verloot werden. Van onderaf werd begonnen met deprijsuitreiking en omdat iedereen een prijs had duurde het wel even voor we bijde laatste drie aankwamen. De spanning bij de laatste drie was duidelijkwaarneembaar. Op de derde plaats met 108 cm. eindigde M. v.d. Berg, op detweede plaats met 109 cm. Edwin Jongenele en de winnaar met 128 cm. was MarcelTieman. Nadat hij de traditionele kleding met de bijbehorende versierselen hadaangedaan moest iedereen eer bewijzen aan de nieuwe Koning door te buigen en teklappen. Als laatste kon de opbrengst van deze dag bekent gemaakt worden, eenrecordbedrag van € 3026,40.
Alle deelnemers, sponsors en vrijwilligers bedankt voor dit fantastischeresultaat. Ik hoop u allen volgend jaar weer te zien op deze altijd gezelligedag.

mvg. Hans Luken